کلیدواژه‌ها = استان اردبیل
تعداد مقالات: 5
1. تعیین ارتباط و تغییرات مکانی مقادیر دبی و رسوب معلق در حوضه‌های استان اردبیل

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 143-176

10.22111/j10.22111.2021.5847

ابراهیم عسگری؛ سید زین العابدین حسینی؛ رئوف مصطفی زاده


5. تحلیل همدید یخبندان‌های استان اردبیل

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 89-106

10.22111/gdij.2007.3662

قاسم هژبرپور؛ بهلول علیجانی