کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 135-144

10.22111/gdij.2014.1714

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ فائزه شجاع؛ جواد جمال‌آبادی


4. تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 131-156

10.22111/gdij.2006.3789

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ دیبا زیرک باش