کلیدواژه‌ها = اصفهان
تعداد مقالات: 4
2. بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 135-144

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ فائزه شجاع؛ جواد جمال‌آبادی


3. احتمال رخداد روزهای انباشت هوای سرد در چاله‌ی گاوخونی با استفاده از مدل زنجیره‌ی مارکف

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 171-132

تقی طاوسی؛ اکبر زهرایی؛ قدیر دل آرا


4. تحلیل بازار گردشگری داخلی شهر اصفهان

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 131-156

علی زنگی آبادی؛ جمال محمدی؛ دیبا زیرک باش