کلیدواژه‌ها = AHP
تعداد مقالات: 11
1. پهنه‌بندی آگروکلیمای کشت زعفران در استان خراسان شمالی: رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 119-138

غلامرضا مقامی مقیم؛ سیدمحمود حسینی صدیق؛ رضا اسدی؛ سکینه خانی‌ تملیه


2. پتانسیل‌سنجی و رتبه‌ بندی قابلیت تبدیل فضای باز ساختمان‌های اداری به فضای باز عمومی نمونۀ موردی: شهر رشت

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 133-152

اسماعیل آقائی زاده؛ مهرنوش میرابی مقدم؛ ربابه محمدزاده


4. ارزیابی دوره‌های برنامه‌ریزی توسعه و عمران شهر مشهد با استفاده از مؤلفه‌های رشد هوشمند

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 41-66

سروش کرمی؛ عباس فخرایی؛ روح ا... امید قانع


7. ریز پهنه‌بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 133-152

ابوالقاسم امیراحمدی؛ زکیه آب‌باریکی


8. اولویّت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 139-152

عادل سپهر؛ مصطفی بیگلر فدافن؛ اعظم صفرآبادی