کلیدواژه‌ها = مسکن روستایی
تعداد مقالات: 4
3. ارزیابی آثار کالبدی اجرای طرح ‌هادی روستایی از دیدگاه روستاییان مطالعه‌ی موردی: دهستان کرخه

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 133-146

10.22111/gdij.2017.3058

وحید ریاحی؛ شیما سالمی‌زاده؛ صدیقه کرمی نسب؛ فاطمه حاتمی