کلیدواژه‌ها = توسعۀ روستایی
تعداد مقالات: 3
2. ارزیابی ظرفیت‌های توسعۀ کارآفرینی در نواحی روستایی منطقۀ مورد مطالعه: روستاهای دهستان بیزکی

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 37-58

10.22111/gdij.2017.3450

طاهره صادقلو؛ وکیل حیدری ساربان؛ سلیمه قلی‌زاده


3. تحلیل رابطۀ بین سطح توقعات روستاییان و توسعۀ روستایی مطالعۀ موردی : روستاهای منطقۀ سیستان

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 143-162

10.22111/gdij.2017.3457

محمودرضا میرلطفی؛ سیدامیرمحمد علوی‌زاده؛ میثم بندانی؛ اعظم شیبانی شاد؛ معصومه کمان‌باز