کلیدواژه‌ها = مورفومتری
تعداد مقالات: 3
2. مقایسه‌ی خصوصیات مورفومتری طاقدیس‌ها و کاربرد آن در اکتشاف نفت در زاگرس چین‌خورده

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 1-16

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه‌اسدی؛ افروز بهروجه


3. شناخت عوامل مؤثر بر پراکنش و رخداد فروچاله‌ها در منطقه‌ی گازورخانی کرمانشاه با استفاده از رگرسیون لجستیک

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 181-194

محمدرضا ثروتی؛ مژگان رستمی؛ کاظم نصرتی؛ محمود احمدی