کلیدواژه‌ها = سنجش از دور
تعداد مقالات: 10
3. بررسی تغییرات کاربری اراضی در حوزۀ آبخیز توتکابن با استفاده از فن آوریهای GIS و RS

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 19-36

10.22111/gdij.2018.4142

حدیث یاقوتی؛ ابراهیم امیری؛ رضا سکوتی اسکویی؛ محمدحسین مهدیان


9. محاسبه آب معادل از پوشش برفی با پردازش تصاویر سنجنده MODIS

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 23-36

10.22111/gdij.2007.3658

علی‌اکبر رسولی؛ سلام ادهمی