کلیدواژه‌ها = توسعه روستایی
نقش مسکن معیشت‌محور در تثبیت جمعیّت روستایی

دوره 20، شماره 68، مهر 1401، صفحه 34-48

10.22111/j10.22111.2022.7001

ایرج قاسمی؛ خلیل کلانتری