کلیدواژه‌ها = سیستم اطلاعات جغرافیایی
تعداد مقالات: 11
5. مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 147-164

احمد پوراحمد؛ فردین احمدزاده؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی


6. مکان‌یابی ایستگاه‌های آتش‌نشانی شهر ارومیه با استفاده از GIS و AHP

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 153-166

محمدرحیم رهنما؛ احمد آفتاب


10. پهنه¬بندی خطر زمین¬لغزش حوضه چرمله شهرستان سنقر استان کرمانشاه

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 181-198

امجد ملکی؛ علی قربانپور