کلیدواژه‌ها = پیش‌بینی
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش‌های شیءگرا و زنجیرۀ مارکف در حوضۀ آبریز زیلبیرچای واقع‌در آذربایجان شرقی و غربی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 37-50

صغری اندریانی؛ محمدرضا نیکجو؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ داوود مختاری


4. کاربرد شبکه‌ی عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی سیلاب در حوضه‌ی آبریز سرباز

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 15-28

حسین نگارش؛ مهدی اژدری مقدم؛ محسن آرمش