کلیدواژه‌ها = توسعه
طراحی مدل توسعه کارآفرینی اجتماعی زنان روستایی با رویکرد کیفی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 31 خرداد 1401

10.22111/j10.22111.2022.6995

ساناز شاهوند؛ مریم امیدی نجف آبادی؛ سید جمال فرج اله حسینی


بررسی وضعیت شاخص‌‌‌‌های توسعه در شهرستان‌‌‌‌‌‌‌‌های کرمانشاه با استفاده از تکنیک ادغام

دوره 17، شماره 56، مهر 1398، صفحه 73-90

10.22111/gdij.2019.4885

براتعلی خاکپور؛ چنور محمدی؛ سیده‌‌‌‌الهام‌‌‌‌ داوری؛ مجید اکبری