کلیدواژه‌ها = تهران
آسیب‌شناسی حریم کلان‌ شهر تهران

دوره 18، شماره 60، مهر 1399، صفحه 239-266

10.22111/gdij.2020.5664

نوبخت سبحانی؛ سینا سلمان زاده؛ مریم بهنامی مقدم؛ احمد فرجی


راهبرد تعدیل فقر در محلات شهری با رویکرد اقتصاد مقاومتی مطالعه‌ی موردی: کلان‌شهر تهران

دوره 14، شماره 44، مهر 1395، صفحه 1-24

10.22111/gdij.2016.2716

عیسی ابراهیم‌زاده؛ محمد اسکندری‌ثانی؛ صغری رمضان‌پور