کلیدواژه‌ها = منطق فازی
تعداد مقالات: 4
2. بررسی تغییرات کیفی آب رودخانۀ زاینده‌رود با استفاده از منطق فازی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2018.4171

فریبا ره پو؛ حسنعلی غیور؛ زهره رجبی


3. ارزیابی خطر زمین‌لرزه به روش منطق فازی در منطقۀ دهک (خراسان جنوبی)

دوره 16، شماره 50، بهار 1397، صفحه 41-54

10.22111/gdij.2018.3552

محترم قهرمانی؛ سیدمرتضی موسوی؛ محمدمهدی خطیب؛ هاشم منصوری