کلیدواژه‌ها = شهر
سنجش ضریب ایمنی شاخص‌های کالبدی شهر کرج

دوره 12، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 69-82

10.22111/gdij.2014.1433

کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی محمدی‌ده‌چشمه؛ احمد پوراحمد؛ محمدباقر قالیباف


حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم‌آباد زاهدان

دوره 2، شماره 3، اردیبهشت 1383، صفحه 121-146

10.22111/gdij.2004.3833

عیسی ابراهیم زاده؛ فرامرز بریمانی؛ یوسف نصیری