کلیدواژه‌ها = دما
تعداد مقالات: 6
1. ارزیابی آثار تغییراقلیم بر میزان رواناب رودخانه‌ی نازلوچای در حوضه‌ی آبریز دریاچه‌ی ارومیه

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 183-198

غلامحسین لکزائیان‌پور؛ ام‌البنی محمدرضاپور؛ مهسا مالمیر


2. امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 97-116

کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ سودابه دوست‌مرادی


4. تحلیل چرخه¬های میانگین دمای سالانه شهر زنجان

دوره 8، شماره 19، پاییز 1389، صفحه 11-24

حسین عساکره


5. تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال‌غرب ایران

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 183-198

مجید زاهدی؛ بهروز ساری صراف؛ جاوید جامعی


6. بررسی روند دمای ایران در نیم سده‌ی گذشته

دوره 2، شماره 3، بهار 1383، صفحه 89-106

ابوالفضل مسعودیان