کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 5
3. اولویّت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 139-152

10.22111/gdij.2014.1438

عادل سپهر؛ مصطفی بیگلر فدافن؛ اعظم صفرآبادی