کلیدواژه‌ها = TOPSIS
تعداد مقالات: 6
1. سنجش معیارهای اکولوژی شهری در منطقۀ 9 مشهد

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 335-374

تکتم حتایی؛ پریناز صادق اقبالی؛ مریم دانشور


4. اولویّت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 139-152

عادل سپهر؛ مصطفی بیگلر فدافن؛ اعظم صفرآبادی