کلیدواژه‌ها = چابهار
تعامل ملی، منطقه‌ای و جهانی، راهبردی برای پایداری توسعه¬ی محور شرق

دوره 7، شماره 14، تیر 1388، صفحه 141-172

10.22111/gdij.2009.1221

محمد ستاری فر؛ حمید احمدی؛ حسین نصیری