کلیدواژه‌ها = سیستان و بلوچستان
نماسازی پویای عرصه‌های طبیعی در بستر وب مورد: بلوک 130- پی بشک

دوره 11، شماره 33، دی 1392، صفحه 85-96

10.22111/gdij.2013.1324

علی اکبر رسولی؛ سید علی علوی؛ سیدبابک میرجعفری؛ فریبا کربلایی


بهره‌وری صنایع روستایی در استان سیستان و بلوچستان

دوره 4، شماره 8، مهر 1385، صفحه 19-42

10.22111/gdij.2006.3784

علی حاجی نژاد؛ علی عسگری؛ حسین اصغرپور؛ پرویز محمدزاده


بررسی شاخص‎های توسعه‎ی انسانی در استان سیستان و بلوچستان (1379- 1368)

دوره 2، شماره 4، مهر 1383، صفحه 35-60

10.22111/gdij.2004.3883

محمدحسین کریم‎کشته؛ غلامرضا زمانیان