کلیدواژه‌ها = پهنه‌بندی
بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 14، تیر 1388، صفحه 51-68

10.22111/gdij.2009.1216

محمود خسروی؛ محمد اکبری


پهنه¬بندی پتانسیل¬های اقلیمی کشت گندم دیم در استان آذربایجان غربی

دوره 7، شماره 13، فروردین 1388، صفحه 5-26

10.22111/gdij.2009.1226

بهروز ساری صراف؛ سعید بازگیر؛ غلامحسن محمدی