کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی موانع گردشگر پذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد سیوان

دوره 18، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 211-226

10.22111/gdij.2020.5472

کارن فتاحی؛ اسفندیار محمدی


6. نقش میانجی مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه بین نقش منابع، جامعه و گردشگری با توسعه‌ی پایدار اکوتوریسم

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 39-58

10.22111/gdij.2017.3348

علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ سکینه جعفری؛ مهدیه سلطانی‌نژاد


9. بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 135-144

10.22111/gdij.2014.1714

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ فائزه شجاع؛ جواد جمال‌آبادی