کلیدواژه‌ها = گردشگری
تعداد مقالات: 12
1. شناسایی موانع گردشگر پذیری روستای هدف گردشگری حیدرآباد سیوان

دوره 18، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 211-226

کارن فتاحی؛ اسفندیار محمدی


2. بررسی تطبیقی توانمندی‌های ژئوتوریسم شهرستان الشتر با استفاده از مدل‌های پرالونگ و پرییرا

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 69-96

لیلا گلی مختاری؛ الهام بهرام آبادی؛ لیلا سلگی


6. نقش میانجی مدیریت و برنامه‌ریزی در رابطه بین نقش منابع، جامعه و گردشگری با توسعه‌ی پایدار اکوتوریسم

دوره 15، شماره 48، پاییز 1396، صفحه 39-58

علی‌اکبر امین‌بیدختی؛ سکینه جعفری؛ مهدیه سلطانی‌نژاد


7. امکان‌سنجی شکل‌گیری منطقه‌ی خلاق با تئوری گردشگری صنعتی مطالعه موردی: شهرستان یزد

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 19-40

احسان درستکار؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی


8. سنجش کارایى نسبی شهرستان‌های استان آذربایجان‌شرقی در بخش زیرساخت‌های گردشگری با استفاده از رویکرد تحلیل پوششی داده‌ها (DEA)

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 197-220

مجید اکبری؛ مریم جعفری‌مهرآبادی؛ مرضیه طالشی انبوهی؛ نوبخت سبحانی


9. بررسی و مقایسه‌ی عملکرد پارامترهای مدل ریمن در تعیین تقویم مناسب گردشگری مطالعه موردی: شهر اصفهان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 135-144

محمد باعقیده؛ الهه عسگری؛ فائزه شجاع؛ جواد جمال‌آبادی