کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 16
1. بررسی تناسب و قابلیت اراضی با استفاده از روش‌های پارامتریک در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 1-28

10.22111/gdij.2021.5832

امید احمدی؛ پریسا علمداری؛ مسلم ثروتی؛ تورج خوش زمان


11. تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 27-38

10.22111/gdij.2013.1320

غریب فاضل نیا؛ الهام افشار عمرانی


16. ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 43-68

10.22111/gdij.2006.3799

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی