کلیدواژه‌ها = کاربری اراضی
تعداد مقالات: 16
1. بررسی تناسب و قابلیت اراضی با استفاده از روش‌های پارامتریک در راستای دستیابی به توسعۀ پایدار

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 1-28

امید احمدی؛ پریسا علمداری؛ مسلم ثروتی؛ تورج خوش زمان


2. تحلیل تغییرات کاربری اراضی حوزۀ آبخیز بالانج‌‌چای با استفاده از سنجه‌‌های سیمای سرزمین

دوره 17، شماره 54، بهار 1398، صفحه 75-90

حبیب نظرنژاد؛ مرتضی حسینی؛ رئوف مصطفی زاده


4. تحلیل تغییرات کاربری اراضی با استفاده از روش‌های شیءگرا و زنجیرۀ مارکف در حوضۀ آبریز زیلبیرچای واقع‌در آذربایجان شرقی و غربی

دوره 16، شماره 53، زمستان 1397، صفحه 37-50

صغری اندریانی؛ محمدرضا نیکجو؛ محمد حسین رضائی مقدم؛ داوود مختاری


7. مطالعه‌ی تغییرات کاربری اراضی به کمک سامانه اطلاعات جغرافیایی و تکنیک‌های سنجش از دور (مطالعه موردی: شهرستان اندیمشک)

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 35-42

غلامرضا سبزقبائی؛ سپیده راز؛ سولماز دشتی؛ شهرام یوسفی‌خانقاه


9. بررسی ارتباط متقابل کاربری‌های ورزشی و حمل ونقل شهری در مشهد*

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 31-46

محمدرحیم رهنما؛ احمد آفتاب


11. تحلیل تأثیر تقاضای اجتماعی بر کاربری اراضی روستاهای شهرستان تنکابن

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 27-38

غریب فاضل نیا؛ الهام افشار عمرانی


16. ارزیابی کاربری اراضی شهری اردکان فارس

دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 43-68

عیسی ابراهیم زاده؛ عبدالرضا مجیر اردکانی