کلیدواژه‌ها = نئوتکتونیک
تعداد مقالات: 5
1. تجزیه و تحلیل تکتونیک – ژئومورفولوژی حوضۀ رودخانۀ درونگر

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 163-188

سعیده اعظم مابقی؛ سیدرضا حسین زاده


2. تحلیل نوزمین ساخت در حوضه‌های شمال غرب دامنۀ سهند (آذربایجان شرقی)

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 205-224

نسرین سمندر؛ شهرام روستایی؛ ژیلا اسکندری


3. شاخص‌های اَرزیابی تکتونیک فعّال در برآورد وضعیت تکتونیکی در حوضه‌ی آبخیز حبله‌رود

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 161-184

ابوالقاسم امیراحمدی؛ مجید ابراهیمی؛ سیما پورهاشمی


5. تحلیل فعالیت‌های نئوتکتونیکی در دامنه‌های جنوبی ارتفاعات آلاداغ در شمال شرقی ایران

دوره 4، شماره 8، پاییز 1385، صفحه 177-192

معصومه رجبی؛ شهرام روستایی؛ غلامرضا مقامی مقیم