کلیدواژه‌ها = مشهد
تعداد مقالات: 9
2. بررسی الگوی مدیریت تعارض ذی‌نفعان و ذی‌نفوذان در ابرپروژه‌های شهر مشهد

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 141-158

10.22111/gdij.2016.2926

الناز سرخیلی؛ مجتبی رفیعیان؛ علی‌اکبر تقوایی


4. اولویّت‌بندی مکان‌های مستعد دفن پسماند شهر مشهد با تأکید بر شاخص‌های ژئومورفیک

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 139-152

10.22111/gdij.2014.1438

عادل سپهر؛ مصطفی بیگلر فدافن؛ اعظم صفرآبادی


7. تحلیل رابطه نوشهر گلبهار با روستاهای پیرامونی

دوره 5، شماره 10، پاییز 1386، صفحه 129-133

10.22111/gdij.2007.3664

مجتبی قدیری معصوم؛ مسعود مهدوی؛ سید حسن مطیعی لنگرودی؛ وحید ریاحی