کلیدواژه‌ها = تحلیل خوشه‌ای
تعداد مقالات: 8
1. بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 131-146

10.22111/gdij.2015.2232

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی


2. تحلیل همدید الگوهای ضخامت بارش‌های سنگین ناحیه‌ی زاگرس جنوبی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 15-28

10.22111/gdij.2015.1816

سید ابوالفضل مسعودیان؛ سکینه کارساز


3. نواحی تداوم بارش ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 195-208

10.22111/gdij.2014.1718

حمید نظری‌پور


6. نواحی بارشی ایران

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 79-91

10.22111/gdij.2009.1230

سیدابوالفضل مسعودیان


8. نـواحی اقلیمـی ایــران

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 171-184

10.22111/gdij.2003.3821

ابوالفضل مسعودیان