کلیدواژه‌ها = روند
تعداد مقالات: 7
1. بررسی تغییرات باد منجیل و جایگاه آن در توسعۀ پایدار منطقه

دوره 18، شماره 59، تابستان 1399، صفحه 149-170

نسرین نیک اندیش؛ هدیه اکبری قمصری


2. تحلیل روند سامانه‌‌های بندالی نیمکرۀ شمالی

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 233-244

فاطمه عابدی؛ داریوش رحیمی؛ ابوالفضل مسعودیان


3. واکاوی فصول دمایی ایران‌‌ زمین و وردایی آن طی دهه‌‌های اخیر ‌‌‌‌

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 45-62

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ گلاله ناظمی فرد


5. تحلیل روند موسم‌های خشک و تر در شهر زنجان

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 47-56

حسین عساکره


6. تحلیل مکانی تغییرات بارش در زاگرس میانی از طریق روش‌های زمین آمار (1995-2004)

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 149-164

طاهر صفرراد؛ حسنعلی فرجی سبکبار؛ قاسم عزیزی؛ رحیم علی عباسپور