کلیدواژه‌ها = زاهدان
تعداد مقالات: 6
1. تحلیل مناطق بالقوه در معرض مخاطرۀ سیلاب شهری مطالعۀ موردی: شهر زاهدان

دوره 17، شماره 54، بهار 1398، صفحه 91-106

10.22111/gdij.2019.4356

ابولفضل آبیل؛ تقی طاوسی؛ محمود خسروی


5. بررسی تطبیقی توزیع خدمات عمومی شهری از منظر عدالت اجتماعی مورد ؛ زاهدان

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 139-156

10.22111/gdij.2008.3651

حمید رضا وارثی؛ علی زنگی‌آبادی؛ حسین یغفوری


6. حاشیه‌نشینی؛ ناهنجاری‌های شهری و راهکارهای تعدیل آن موردشناسی؛ کریم‌آباد زاهدان

دوره 2، شماره 3، بهار 1383، صفحه 121-146

10.22111/gdij.2004.3833

عیسی ابراهیم زاده؛ فرامرز بریمانی؛ یوسف نصیری