کلیدواژه‌ها = مهاجرت
بررسی عملکرد شهر جدید هشتگرد در جذب سرریز جمعیت

دوره 5، شماره 10، مهر 1386، صفحه 5-22

10.22111/gdij.2007.3657

اسفندیار زبردست؛ لعلا جهانشاهلو


بررسی عوامل مؤثّر بر شکل‌گیری مسأله‌ی حاشیه‌نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز

دوره 4، شماره 7، فروردین 1385، صفحه 89-114

10.22111/gdij.2006.3801

رسول ربانی؛ فروغ‌السادات عریضی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمدرضا حسینی