کلیدواژه‌ها = سبزوار
تعداد مقالات: 5
2. بررسی تأثیر ژئومورفولوژی در نوع و تراکم پوشش گیاهی مخروط‌ افکنه‌های فشتنق- ‌سبزوار

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 193-210

10.22111/gdij.2018.4004

شهرام بهرامی؛ فرشته بیرامعلی؛ اسماعیل فیله کش؛ کاوه قهرمان


3. ریز پهنه‌بندی خطر زلزله شهر سبزوار با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 133-152

10.22111/gdij.2014.1559

ابوالقاسم امیراحمدی؛ زکیه آب‌باریکی