کلیدواژه‌ها = فرسایش
تعداد مقالات: 7
2. برآورد شدت فرسایش و رسوب حوزه‌ی‌ آبخیز ایور با استفاده از روش تجربی MPSIAC

دوره 14، شماره 45، زمستان 1395، صفحه 243-268

حمید علی پور؛ آرش ملکیان؛ میرمسعود خیرخواه‌زرکش؛ سعید قره‌چلو