کلیدواژه‌ها = خشکسالی
بررسی اثر خشکسالی بر روی کیفیت آب و ارزش زمین‌های کشاورزی

دوره 19، شماره 63، تیر 1400، صفحه 95-118

10.22111/j10.22111.2021.6170

مهدی اکبری؛ حامد نجفی علمدارلو؛ سید حبیب الله موسوی


بررسی و تحلیل ارتباط فضایی خشکسالی‌ها با دبی حوضه‌ی آبی قزل‌اوزن

دوره 15، شماره 48، مهر 1396، صفحه 79-94

10.22111/gdij.2017.3349

غلامحسن جعفری؛ فاطمه بختیاری؛ مهدی دوستکامیان


پیش‌بینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دوره‌ی 2022-2013 میلادی

دوره 13، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 189-204

10.22111/gdij.2015.1939

سیده شیما پورعلی حسین؛ علیرضا مساح‌بوانی


واکنش فصل رشد در برابر خشکسالی و ترسالی اقلیمی مورد مطالعه: منطقه‌ی بلوچستان مرکزی

دوره 12، شماره 37، دی 1393، صفحه 1-14

10.22111/gdij.2015.1831

صادق کریمی؛ راضیه جاودانی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی


تحلیل مقایسه¬ای روند بارش و خشکسالی حوضه¬ی خزر

دوره 7، شماره 16، دی 1388، صفحه 71-92

10.22111/gdij.2009.1176

مجید منتظری؛ حسنعلی غیور


بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 14، تیر 1388، صفحه 51-68

10.22111/gdij.2009.1216

محمود خسروی؛ محمد اکبری


شاخص‌های پیش‌آگاهی خشکسالی در ایران

دوره 6، شماره 11، فروردین 1387، صفحه 59-76

10.22111/gdij.2008.1616

عبدالله صداقت کردار؛ ابراهیم فتاحی