کلیدواژه‌ها = مشارکت
ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم‌آباد

دوره 13، شماره 39، تیر 1394، صفحه 17-28

10.22111/gdij.2015.2002

مرتضی توکلی؛ سلیمان میرزاپور؛ محمدکاظم شمس پویا


بررسی ظرفیت و قابلیت¬های مشارکت شهروندان در امور شهری مطالعه موردی: شهر فسا

دوره 12، شماره 34، فروردین 1393، صفحه 83-98

10.22111/gdij.2014.1434

حسین یغفوری؛ زهره هادیانی؛ سجاد رفیعیان