کلیدواژه‌ها = مشارکت
تعداد مقالات: 12
2. تحلیلی بر مناسبات قدرت در فرایند برنامه‌‌ریزی طرح‌‌های توسعۀ شهری نمونۀ موردی: محور 17 شهریور تهران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 97-116

مجتبی رفیعیان؛ علی اکبر تقوایی؛ هانیه شاه محمدیان


7. تحلیل جایگاه و تدوین برنامه‌ی استراتژیک حکمروایی خوب مطالعه‌ی موردی: شهر زاهدان

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 63-82

علی حاجی نژاد؛ ابوذر پایدار؛ حامد ارشد


8. ارزیابی مؤلفه‌های سرمایه‌ی اجتماعی در مناطق روستایی شهرستان خرم‌آباد

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 17-28

مرتضی توکلی؛ سلیمان میرزاپور؛ محمدکاظم شمس پویا


9. بررسی ظرفیت و قابلیت¬های مشارکت شهروندان در امور شهری مطالعه موردی: شهر فسا

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 83-98

حسین یغفوری؛ زهره هادیانی؛ سجاد رفیعیان


12. آسیب¬پذیری شهرهای ایران در برابر زلزله و نقش مشارکت محله¬ای در امدادرسانی آنها

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 117-144

محمدرضا پورمحمدی؛ علی مصیب زاده