کلیدواژه‌ها = تکتونیک
تحلیل تکتونیک فعال طاقدیس گلیان با استفاده از شاخص‌های مورفوتکتونیکی

دوره 11، شماره 33، دی 1392، صفحه 159-172

10.22111/gdij.2013.1329

شهرام بهرامی؛ محمدعلی زنگنه اسدی؛ یوسف غلامی


تأثیر تکتونیک جنبا بر مورفولوژی مخروط¬افکنه¬ی درختنگان در منطقه¬ی شهداد کرمان

دوره 7، شماره 16، دی 1388، صفحه 29-46

10.22111/gdij.2009.1174

محمدحسین رامشت؛ عبدالله سیف؛ سمیه سادات شاه زیدی؛ مژگان انتظاری