کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 39
3. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2020.5324

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


5. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 111-132

10.22111/gdij.2019.5011

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


7. واکاوی فصول دمایی ایران‌‌ زمین و وردایی آن طی دهه‌‌های اخیر ‌‌‌‌

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 45-62

10.22111/gdij.2019.4578

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ گلاله ناظمی فرد


9. رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طراحی نقشه با نگاهی به ایران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 227-246

10.22111/gdij.2018.4120

محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده؛ اکبر رنجبرسرتختی


11. واکاوی نقش دمای رویۀ زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده‌های ماهواره‌ای

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 189-204

10.22111/gdij.2017.3459

محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


12. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

10.22111/gdij.2017.3188

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


13. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

10.22111/gdij.2016.2342

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


15. بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 131-146

10.22111/gdij.2015.2232

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی


16. بوم روستا؛ الگویی برای پایداری سیستم‌های روستایی در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 23-44

10.22111/gdij.2015.2227

محمدرضا رضوانی؛ مهناز رهبری


17. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 175-194

10.22111/gdij.2015.2105

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


19. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-60

10.22111/gdij.2015.2004

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


21. نواحی تداوم بارش ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 195-208

10.22111/gdij.2014.1718

حمید نظری‌پور


23. تبیین عوامل مؤثر در بحران‏ زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 61-80

10.22111/gdij.2014.1709

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مهدی میرزاده کوهشاهی


24. بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 83-96

10.22111/gdij.2014.1556

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری


25. شناسایی توده‌های هوای ایران به روش طبقه‌بندی همدید مکانی

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 1-18

10.22111/gdij.2014.1551

رامین بیدل؛ سیدابوالفضل مسعودیان