کلیدواژه‌ها = ایران
تعداد مقالات: 41
1. تحلیل هوشمندی مقصدهای گردشگری شهری در ایران

دوره 19، شماره 64، پاییز 1400، صفحه 17-36

علی دلشاد


2. تحلیلی بر تفاوت‌های فضایی الگوی سکونت و فعالیت در مناطق مرزی و غیرمرزی ایران

دوره 19، شماره 63، تابستان 1400، صفحه 175-198

مهدی پورطاهری؛ ابراهیم رومینا


3. تعیین راهبردهای گردشگری در توسعۀ مناطق روستایی براساس ماتریس ترکیبی QSPM-SWOT (مورد مطالعه: شهرستان سرباز)

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 277-304

ابوبکر رییسی؛ حبیب اله سالارزهی؛ مهیم شیهکی تاش


5. برخی مشخصات توصیفی و روند تغییرات بلندمدت فصل خشک در ایران

دوره 18، شماره 58، بهار 1399، صفحه 113-132

حسین عساکره؛ فاطمه ترکارانی


6. تحلیل فقر از منظر عدالت فضایی مطالعۀ موردی: استان‌های شمالی ایران

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 95-110

مصطفی قادری حاجت؛ زکیه آفتابی


7. چرایی تحقق‌پذیری ضعیف مدیریت مشارکتی آبیاری در ایران پژوهشی برمبنای تحلیل محتوی

دوره 17، شماره 57، زمستان 1398، صفحه 111-132

فاطمه عسکری‌بزایه؛ حسن افراخته؛ اصغر طهماسبی؛ فرهاد عزیزپور؛ داریوش فتح‌الله‌ طالقانی


8. تبیین نقش آفرینی جغرافیایی- سیاسی مهاجرت در ایران

دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 159-180

علی ولیقلی زاده


9. واکاوی فصول دمایی ایران‌‌ زمین و وردایی آن طی دهه‌‌های اخیر ‌‌‌‌

دوره 17، شماره 55، تابستان 1398، صفحه 45-62

ابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند؛ گلاله ناظمی فرد


11. رویکردی انتقادی به اهداف و اغراضِ سیاسی در فرایند طراحی نقشه با نگاهی به ایران

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 227-246

محمد رئوف حیدری فر؛ اقبال پاهکیده؛ اکبر رنجبرسرتختی


13. واکاوی نقش دمای رویۀ زمین در پراکنش پوشش برف در ایران به کمک داده‌های ماهواره‌ای

دوره 15، شماره 49، زمستان 1396، صفحه 189-204

محمدصادق کیخسروی کیانی؛ سید ابوالفضل مسعودیان


14. بررسی الگوی نواحی هم شیب تغییرات میانگین دمای سالانه ایران

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 149-162

حسین عساکره؛ مهدی دوستکامیان


15. تحلیل همدیدی- پویشی روزهای گرم فراگیر در ایران‌زمین

دوره 14، شماره 42، بهار 1395، صفحه 27-44

حسین عساکره؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ حسن شادمان


17. بوم روستا؛ الگویی برای پایداری سیستم‌های روستایی در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 23-44

محمدرضا رضوانی؛ مهناز رهبری


18. بررسی و تحلیل خوشه‌های آستانه بارش‌های شدید ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 131-146

مهدی دوستکامیان؛ دکتر سیدحسین میرموسوی


19. تحلیل تطبیقی الگوی توزیع جمعیّت در نظام شهری مناطق 10گانه‌ی کشور

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 43-58

محمود قدیری؛ فاطمه شاکری


20. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 175-194

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


21. بررسی روند تعداد روزهای یخبندان ایران

دوره 13، شماره 39، تابستان 1394، صفحه 49-60

سیدابوالفضل مسعودیان؛ محمد دارند


23. تبیین عوامل مؤثر در بحران‏ زایی و مدیریت مرزهای ایران و پاکستان

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 61-80

زهرا پیشگاهی‌فرد؛ مهدی میرزاده کوهشاهی


24. نواحی تداوم بارش ایران

دوره 12، شماره 36، پاییز 1393، صفحه 195-208

حمید نظری‌پور