کلیدواژه‌ها = توسعه پایدار
تعداد مقالات: 9
1. ارزیابی تأثیر موقعیت مرزی بر پایداری توسعه در نواحی روستایی (مورد مطالعه، مناطق روستایی بخش مرزی بَم‌پشت از توابع شهرستان سراوان)

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 13 تیر 1399

10.22111/gdij.2020.5502

عباس امینی؛ میثم دهانی؛ شلیر فیضی