کلیدواژه‌ها = تغییر اقلیم
بررسی تغییرات باد منجیل و جایگاه آن در توسعۀ پایدار منطقه

دوره 18، شماره 59، تیر 1399، صفحه 149-170

10.22111/gdij.2020.5466

نسرین نیک اندیش؛ هدیه اکبری قمصری


ارزیابی و بررسی مخاطرات زیست‌محیطی ناشی از تغییرات اقلیمی در حوضه‌ی ابرکوه

دوره 14، شماره 43، تیر 1395، صفحه 19-34

10.22111/gdij.2016.2465

طیبه کیانی؛ محمدحسین رامشت؛ امجد ملکی؛ فریده صفاکیش


شبیه‌سازی تغییرات اقلیمی آینده در منطقه‌ی جاسک و تأثیر آن بر جنگل‌های حرّا

دوره 13، شماره 41، دی 1394، صفحه 87-104

10.22111/gdij.2015.2230

هانا اعتمادی؛ محمد شریفی‌کیا؛ سیده‌زهرا صمدی؛ عباس اسماعیلی‌ساری؛ افشین دانه‌کار


پیش‌بینی خشکسالی استان آذربایجان شرقی در دوره‌ی 2022-2013 میلادی

دوره 13، شماره 38، فروردین 1394، صفحه 189-204

10.22111/gdij.2015.1939

سیده شیما پورعلی حسین؛ علیرضا مساح‌بوانی


تحلیل تغییرات زمانی- مکانی دمای منطقه شمال‌غرب ایران

دوره 5، شماره 10، مهر 1386، صفحه 183-198

10.22111/gdij.2007.3666

مجید زاهدی؛ بهروز ساری صراف؛ جاوید جامعی