نویسنده = احمد پوراحمد
تعداد مقالات: 4
1. شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهری مطالعۀ موردی: شهر اهواز

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 59-90

10.22111/j10.22111.2021.5851

احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمود آروین


2. بررسی و تحلیل مسکن پایدار در شهر کرج

دوره 16، شماره 52، پاییز 1397، صفحه 141-156

10.22111/gdij.2018.4119

سمیه زیاری؛ رحمت اله فرهودی؛ احمد پوراحمد؛ حسین حاتمی نژاد


3. مکان‌یابی بهینه‌ی جهات توسعه‌ی فیزیکی شهر سرخنکلاته با استفاده از روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 147-164

10.22111/gdij.2015.1825

احمد پوراحمد؛ فردین احمدزاده؛ معصومه مهدیان بهنمیری؛ علی مهدی


4. سنجش ضریب ایمنی شاخص‌های کالبدی شهر کرج

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 69-82

10.22111/gdij.2014.1433

کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی محمدی‌ده‌چشمه؛ احمد پوراحمد؛ محمدباقر قالیباف