نویسنده = شهرام روستایی
تعداد مقالات: 3
2. مدل¬سازی فرسایش و رسوب حوضه¬ی آبریز قلعه¬چای عجب¬شیر با استفاده از داده¬های ماهواره¬ای در محیط GIS

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 159-178

شهرام روستایی؛ علی اکبر رسولی؛ حسن احمدزاده


3. نقش فعالیت¬های تکتونیکی در شکل¬گیری و گسترش مخروط¬افکنه¬های دامنه¬های جنوبی¬آلاداغ

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 137-156

شهرام روستایی؛ معصومه رجبی؛ محمدجعفر زمردیان؛ غلامرضا مقامی مقیم