نویسنده = کرامت اله زیاری
تعداد مقالات: 5
1. شناسایی عوامل مؤثر بر پراکنده‌رویی شهری مطالعۀ موردی: شهر اهواز

دوره 18، شماره 61، زمستان 1399، صفحه 59-90

احمد پوراحمد؛ کرامت اله زیاری؛ سعید زنگنه شهرکی؛ محمود آروین


2. ارزیابی تناسب اراضی به منظور توسعه‌ی شهری با رویکرد آمایش سرزمین مطالعه موردی: شهرستان اهواز

دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 17-36

کرامت‌اله زیاری؛ محمود آروین؛ نگار رحیم پور؛ اسماعیل تقوی زیروانی


3. برنامه‌ریزی راهبردی توسعه‌ی قابلیت‌های گردشگری در فضاهای شهری مطالعه‌ی موردی: شهر ارومیه

دوره 13، شماره 38، بهار 1394، صفحه 169-188

یونس قاسمی؛ حسین حاتمی نژاد؛ مهدی قرخلو؛ کرامت‌اله زیاری


4. سنجش ضریب ایمنی شاخص‌های کالبدی شهر کرج

دوره 12، شماره 34، بهار 1393، صفحه 69-82

کرامت‌اله زیاری؛ مصطفی محمدی‌ده‌چشمه؛ احمد پوراحمد؛ محمدباقر قالیباف


5. تأثیر فرهنگ در ساخت شهر (با تأکید بر فرهنگ اسلامی )

دوره 1، شماره 2، پاییز 1382، صفحه 95-108

کرامت اله زیاری