نویسنده = محمدرضا رضوانی
تعداد مقالات: 3
1. بوم روستا؛ الگویی برای پایداری سیستم‌های روستایی در ایران

دوره 13، شماره 41، زمستان 1394، صفحه 23-44

10.22111/gdij.2015.2227

محمدرضا رضوانی؛ مهناز رهبری


2. جاپای بوم¬شناختی؛ رویکردی نو برای سنجش اثرات زیست¬محیطی (مفهوم، کاربرد و سنجش آن)

دوره 8، شماره 20، زمستان 1389، صفحه 145-166

10.22111/gdij.2010.635

محمدرضا رضوانی؛ محمد سلمانی؛ علی قنبری نسب؛ حمیدرضا باغیانی


3. تحلیل اثرات اقتصادی- اجتماعی نواحی صنعتی در توسعه¬¬ی نواحی روستایی مورد: ناحیه¬ی صنعتی سلیمان¬آباد تنکابن

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 5-26

10.22111/gdij.2010.1118

محمدرضا رضوانی؛ مهدی رمضانزاده لسبویی؛ مرتضی محمد پورجابری