نویسنده = مجید حبیبی نوخندان
ارزیابی تغییر اقلیم کشور در دوره¬ی 2039- 2010 میلادی با استفاده از ریزمقیاس نمایی داده¬های مدل گردش عمومی جو ECHO­G

دوره 7، شماره 16، دی 1388، صفحه 135-152

10.22111/gdij.2009.1179

ایمان باباییان؛ زهرا نجفی نیک؛ فاطمه زابل عباسی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ حامد ادب؛ شراره ملبوسی


پیش¬بینی بارش فصلی بر اساس الگوهای همدید با استفاده از تئوری مجموعه¬های فازی

دوره 7، شماره 15، مهر 1388، صفحه 113-132

10.22111/gdij.2009.1192

غلامعباس فلاح¬قالهری؛ سیدمحمد موسوی¬بایگی؛ مجید حبیبی نوخندان؛ جواد خوشحال


شبیه‌سازی بارش ماههای سرد سال‌های 1376و 1379 با استفاده از مدل اقلیمی RegCM3

دوره 5، شماره 10، مهر 1386، صفحه 55-72

10.22111/gdij.2007.3660

ایمان بابائیان؛ مریم کریمیان؛ راحله مدیریان؛ مجید حبیبی نوخندان