نویسنده = معصومه رجبی
بررسی فرآیندها و لندفرم‌های پریگلاسیر در دامنه‌ی شرقی سبلان

دوره 4، شماره 7، اردیبهشت 1385، صفحه 155-172

10.22111/gdij.2006.3802

فریبا اسفندیاری درآباد؛ عبدالحمید رجائی اصل؛ معصومه رجبی