نویسنده = احمد مزیدی
تعداد مقالات: 4
1. واکاوی روابط فضایی بارش‌های فرین غرب ایران

دوره 15، شماره 46، بهار 1396، صفحه 169-184

10.22111/gdij.2017.3063

غلامعلی مظفری؛ احمد مزیدی؛ شهاب شفیعی


4. امکان‌سنجی اقلیمی کشت کلزا در استان کرمانشاه

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 97-116

10.22111/gdij.2014.1557

کمال امیدوار؛ احمد مزیدی؛ سودابه دوست‌مرادی