نویسنده = محمود خسروی
تعداد مقالات: 9
2. رابطه بین الگوهای پیوند از دور و یخبندان‌های فراگیر ایران

دوره 13، شماره 40، پاییز 1394، صفحه 175-194

پیمان محمودی؛ محمود خسروی؛ سیدابوالفضل مسعودیان؛ بهلول علیجانی


3. واکنش فصل رشد در برابر خشکسالی و ترسالی اقلیمی مورد مطالعه: منطقه‌ی بلوچستان مرکزی

دوره 12، شماره 37، زمستان 1393، صفحه 1-14

صادق کریمی؛ راضیه جاودانی؛ محمود خسروی؛ تقی طاوسی


4. بررسی همدیدی کنش‌های چرخندی ترازهای مختلف جوی ایران در سال 1369

دوره 12، شماره 35، تابستان 1393، صفحه 83-96

محمود خسروی؛ سعید موحدی؛ سید کرامت هاشمی‌عنا؛ بهروز حیدری


5. شناسایی امواج گرمایی ایران

دوره 11، شماره 33، زمستان 1392، صفحه 39-54

مرتضی اسمعیل نژاد؛ محمود خسروی؛ بهلول علیجانی؛ سیدابوالفضل مسعودیان


6. مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 109-134

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی


7. شناسایی منشاء و مسیر رطوبت بارش¬های فوق سنگین استان بوشهر

دوره 7، شماره 16، زمستان 1388، صفحه 7-28

جواد خوشحال؛ محمود خسروی؛ حمید نظری پور


8. بررسی ویژگی خشکسالی¬های استان خراسان جنوبی

دوره 7، شماره 14، تابستان 1388، صفحه 51-68

محمود خسروی؛ محمد اکبری


9. پهنه¬بندی اثر خطر سرمازدگی دیررس بر روی باغات مطالعه¬ی موردی: شهرستان مه¬ولات

دوره 6، شماره 12، پاییز 1387، صفحه 145-162

محمود خسروی؛ مجید جبیبی نوخندان؛ رضا اسماعیلی