نویسنده = حسین نگارش
تعداد مقالات: 7
1. بررسی خصوصیات مورفومتری پلایای میدان‌گل در دورۀ کواترنر

دوره 16، شماره 51، تابستان 1397، صفحه 141-158

صمد فتوحی؛ حسین نگارش؛ رقیه آبیار


2. کاربرد شبکه‌ی عصبی مصنوعی در شبیه‌سازی و پیش‌بینی سیلاب در حوضه‌ی آبریز سرباز

دوره 11، شماره 31، بهار 1392، صفحه 15-28

حسین نگارش؛ مهدی اژدری مقدم؛ محسن آرمش


3. مطالعه خشکسالی¬های کوتاه¬مدت شهرستان زاهدان

دوره 8، شماره 18، تابستان 1389، صفحه 109-134

حسین نگارش؛ محمود خسروی؛ منصوره شاه حسینی؛ پیمان محمودی