دوره و شماره: دوره 17، شماره 56، پاییز 1398، صفحه 1-232 
7. پهنه‌بندی آگروکلیمای کشت زعفران در استان خراسان شمالی: رهیافتی برای تغییر الگوی کشت

صفحه 119-138

غلامرضا مقامی مقیم؛ سیدمحمود حسینی صدیق؛ رضا اسدی؛ سکینه خانی‌ تملیه


8. انتخاب منطقۀ نمونۀ گردشگری در استان خراسان جنوبی با استفاده از تکنیک ANP

صفحه 139-158

اکبر نجفی؛ یونس گراوند؛ علی قومی اویلی؛ ابوطالب قاسمی وسمه‌‌ جانی