دوره و شماره: دوره 15، شماره 47، تابستان 1396، صفحه 1-285 
6. ارزیابی و تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های تاب‌آوری شهر کرمان

صفحه 89-104

امید مبارکی؛ منیژه لاله پور؛ زهرا افضلی گروه