نویسنده = قاسمی‌خوزانی، محمد
تعداد مقالات: 1
1. ساختار و کارکرد گردشگری مذهبی- فرهنگی و ضرورت مدیریت یکپارچه در کلان¬شهر مشهد

دوره 6، شماره 11، بهار 1387، صفحه 13-38

10.22111/gdij.2008.1255

مصطفی مؤمنی؛ مظفر صرّافی؛ محمد قاسمی¬خوزانی