نویسنده = زمردیان، محمدجعفر
تعداد مقالات: 1
1. نقش فعالیت¬های تکتونیکی در شکل¬گیری و گسترش مخروط¬افکنه¬های دامنه¬های جنوبی¬آلاداغ

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 137-156

10.22111/gdij.2009.1233

شهرام روستایی؛ معصومه رجبی؛ محمدجعفر زمردیان؛ غلامرضا مقامی مقیم