نویسنده = ربانی، رسول
تعداد مقالات: 2
2. بررسی عوامل مؤثّر بر شکل‌گیری مسأله‌ی حاشیه‌نشینی و پیامدهای اجتماعی آن در شهر اهواز

دوره 4، شماره 7، بهار 1385، صفحه 89-114

10.22111/gdij.2006.3801

رسول ربانی؛ فروغ‌السادات عریضی؛ حمیدرضا وارثی؛ محمدرضا حسینی