نویسنده = خادمی، حسین
تعداد مقالات: 1
1. نقش شهرهای کوچک در تعادل بخشی نظام سکونتگاهی روستایی استان یزد

دوره 7، شماره 13، بهار 1388، صفحه 61-77

10.22111/gdij.2009.1229

هدایت الله نوری؛ سیدحسن حسینی ابری؛ حسین خادمی